CYDP heeft succes in Zuid-Afrika!
18 februari 2022
Slachtofferverklaring HMC in strafzaak tegen fraudeverdachte Van der L.
24 februari 2022

Bezoek HMC aan kerkgenootschap in Polen

Een werkbezoek naar Polen gecombineerd met een christelijke conferentie bevestigde de grote meerwaarde van het in 2021 opgeleverde kerkgebouw voor kerkgenootschap Zbór Stanowczych Chrześcijan.
Gepubliceerd op 21 februari 2022

In het weekend van 11 t/m 13 februari 2022 is in het nieuwe kerkgebouw dat door de stichtingen HMC en WEW gebouwd is, een jeugdconferentie georganiseerd voor christelijke jeugdgroepen uit Polen, Hongarije, Oekraïne, Roemenië. Ook groepen jongeren uit Duitsland, Nederland, Denemarken en Noorwegen namen deel aan deze conferentie.

David Nooitgedagt was gevraagd om de christelijke inhoud van het programma te helpen vormgeven en heeft als afgevaardigde van Stichting HMC de reis gecombineerd met het monitoren van het gebruik van het kerkgebouw.  

Vrijdagavond begint met een samenkomst voor jongeren vanaf 12 jaar.
David Nooitgedagt is een van de sprekers tijdens de jeugdsamenkomst op vrijdagavond.
Het globale programma van het weekend 11-13 februari 2022.

Opbouwende bijeenkomsten

Het weekend kende vier opbouwende bijeenkomsten: een jeugdsamenkomst op vrijdagavond, een kort opbouwend samenzijn op zaterdagochtend, met ’s avonds een thema-avond en op zondagochtend opnieuw een jeugdsamenkomst. Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende sprekers aan het woord met opbouw vanuit de Bijbel of een geloofsgetuigenis. De boodschap wordt ondersteund door geestelijke liederen.

Tijdens de samenkomsten komen meerdere sprekers aan het woord met onderwijs en bemoediging vanuit de Bijbel. Hier Vidar Olsen uit Hannover die naast Noors en Duits ook Russisch spreekt en goed bekend is met de jongeren uit Oekraïne.
De conferentie werd gehouden in het Noors met voor degenen die geen Noors kennen simultaan vertaling via de cabines voor tolken.

Een van de onderwerpen van de samenkomsten was het sterke getuigenis van Paulus die aan de Galaten schrijft: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” (Galaten 2:20)

Uit de vele getuigenissen op zondagmorgen bleek dat de jongeren waren gekomen omdat ze geïnteresseerd waren in het woord van God en om samen te komen met gelijkgezinden. David vertelt: “Ik heb het persoonlijk als een voorrecht ervaren om een weekend op te trekken met ontvankelijke en oprechte jongeren die hun christenzijn serieus willen nemen. Ik zal voor hen blijven bidden dat het voor hen lukt om op de plek waar ze wonen vast te houden aan de geestelijke hulp die ze gekregen hebben.”

Lees ook het artikel op de website van het Poolse kerkgenootschap: Youth Weekend 11-13. Feb.

De groep deelnemers uit Nederland zingt een lied op zaterdagmorgen.
Tijdens de thema-avond op zaterdagavond was er tijd voor geloofsopbouw en elkaar beter te leren kennen via ontspannende onderdelen.

Bezoek aan Auschwitz

Op zaterdagmiddag waren er activiteiten waarbij de meeste deelnemers ervoor kozen om mee te doen aan een bezoek aan Auschwitz. Dit maakte veel indruk en doet eens te meer beseffen dat de mensheid te maken heeft met “goed en kwaad” en het nodig is om hierbij stil te staan.

Een excursie naar Auschwitz op zaterdagmiddag maakt indruk.
Tussen de samenkomsten door is er gelegenheid voor activiteiten en gesprekken met jonge christenen uit diverse landen.
Tijdens de pauze van de thema-avond is een maaltijd verzorgd.
Samen eten tijdens het themafeest levert interessante en opbouwende gesprekken op.

Monitoren van het project

Het weekend bood David gelegenheid om gesprekken te voeren met de voorganger Piotr Pilch en met de contactpersoon in het projectteam met wie HMC in de afgelopen jaren zeer veel gesprekken en vergaderingen hebben gehad. Zij uitten opnieuw hun dankbaarheid voor het kerkgebouw, ook voor het wekelijkse gebruik door de plaatselijke gemeente voor hun gemeenteprogramma dat eveneens in overeenstemming is met het geplande gebruik.

Een panelgesprek op zaterdagochtend ging over de goede en slechte bronnen waarvoor iemand zich kan openstellen.
Een dankbetuiging voor de stichtingen die het kerkgebouw mogelijk hebben gemaakt in de foyer, bij de ingang naar de grote zaal.

Zorgvuldig beheer en verantwoording

Er wordt op dit moment samen met de accountant gewerkt aan de jaarrekening en het jaarverslag van 2021, waarmee het Poolse kerkgenootschap op professionele wijze verantwoording aflegt voor haar activiteiten in het voorbije jaar.

David: “Het was mooi om te zien dat jong en oud uit deze kerkgemeenschap zich inzetten voor schoonmaak en onderhoud van het gebouw en terrein, zodat het er netjes is en op deze manier lang tot nut van de geloofsgemeenschap zal blijven.”

Zang en muziek zijn ondersteunend aan de Bijbelse boodschap op de bijeenkomsten.
De deelnemers van de conferentie (enkele groepen waren op het tijdstip van de foto al op weg naar huis)