Veroordeling in fraudezaak waarvoor HMC aangifte deed
21 april 2022
Jongeren uit Zuid-Afrika reizen af naar christelijke conferentie in Noorwegen
2 mei 2022

Church Support Program in Afrika

Workshops Zuid-Afrika februari 2022

Februari 2022. De zomer op het zuidelijk halfrond loopt op zijn eind. Op een vredige locatie in Gauteng, Zuid-Afrika, zijn de afgelopen dagen zo’n 100 internationale bezoekers uit andere delen van Afrika aangekomen. Het zijn deelnemers van kerkgemeenten uit Kenya, Tanzania, Malawi, Uganda, Congo en Kameroen. Samen met een aantal gemeenteleden uit Zuid-Afrika vormen ze een gevarieerde groep van oud en jong, man en vrouw, Engels- en Franssprekende enthousiaste mensen.

Gepubliceerd op 29 april 2022 | Door Maaike Zwart

Het Church Support Program (CSP) heeft als doel om lokale christelijke gemeenten op te leiden tot zelfvoorzienende gemeenten en zendingscentra in Afrika. In het kader van dit programma heeft HMC in Zuid-Afrika een serie workshops rondom diverse praktische thema’s mogelijk gemaakt, met behulp van lokale mensen die de lokale behoeften het beste kennen en door diensten af te nemen van lokale dienstverleners. Als bestuurder van HMC ben ik deze week aanwezig bij de workshops om mijn bijdrage hieraan te leveren.

Bestuurslid Maaike (rechts) in gesprek met deelnemers aan het Church Support Program. Het is leerzaam om met elkaar in gesprek te zijn, te leren van de uitdagingen waar mensen in andere landen voor staan.
Voorganger Claude Kue Kamden uit Kameroen vertelt over ontwikkelingen in Kameroen.

Zelfvoorzienende zendingspost

Tielman Slabbert, een bevlogen voorganger en evangelist uit Zuid-Afrika, ontvangt alle aanwezigen hartelijk. Het is opvallend hoe hij de vele bezoekers bij naam kent. In zijn welkomstwoorden verklaart hij het doel van de workshops. “Onze wens is dat alle deelnemers aan het eind van de week hetzelfde begrip hebben van wat het inhoudt om een zelfvoorzienende zendingspost te zijn in Afrika. Duurzame zendingscentra waar het evangelie wordt geleefd in het praktische leven.”

De basis van de visie voor de christelijke gemeenten in Afrika komt uit de woorden van Jezus zelf, in Mattheüs 28:18. “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

Alle deelnemers aan de workshop worden opgeroepen om niet alleen deze woorden te horen, maar een actief onderdeel te zijn van Gods werk op aarde. Door in je eigen land en in je eigen plaats het evangelie in praktijk te brengen, maak je deel uit van het lichaam van Christus en ben je een uitnodiging voor mensen om je heen om Jezus na te volgen. 

Tielman Slabbert spreekt over Matteüs 28:18, het zendingsbevel van Jezus Christus, dat de basis vormt voor christelijk-humanitaire projecten zoals het CSP. Hij benadrukt dat het “een werk van de lange adem” is.  

De handen uit de mouwen

Daarnaast wordt duidelijk dat het noodzakelijk is dat de gemeenteleden als vrijwilligers actief bijdragen om de kerkzalen die in verschillende landen gebouwd zijn, goed te onderhouden en te beheren. Er zijn te veel voorbeelden van prachtige kerkgebouwen in het continent Afrika, die al na korte tijd in verval zijn geraakt. Door samen de handen uit de mouwen te steken voor het onderhoud van de plekken waar zij samenkomen, gaan de lokale gemeenteleden zich medeverantwoordelijk voelen. Niet alleen bespaart dit veel geld, maar dit is ook een wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven. Samen werken, elkaar leren kennen tijdens het werk, elkaar bemoedigen, de jongeren betrekken bij het werk zodat ze vaardigheden leren waarmee zij ook zichzelf in hun privéleven kunnen onderhouden, waar zij anders weinig kansen zouden hebben.

Na de centrale lezingen schuiven de deelnemers per land om de tafel om heel concreet te werken, bijvoorbeeld aan het opstellen van budgetten en de inrichting van administraties. Of een overeenkomst met een beheerder (koster). Wat zijn de taken van de beheerder, hoe rapporteert de beheerder naar de eigenaar, hoe vaak en op welk detailniveau. Vanuit stichting HMC heb ik kunnen uitleggen wat voor HMC belangrijk is in de projecten die wij in Afrika uitvoeren, waarmee ik de doelstelling van dit project nogmaals heb benadrukt.

Uit de lokale workshops blijkt dat er verschil is per land. Niet alleen cultuurverschillen, maar ook verschil in grootte van de gemeente, of verschil in ervaring met het beheren van financiën voor de kerk. Dat betekent dat we maatwerk moeten leveren om aan te sluiten bij de behoefte van elke gemeente.

Tussen de workshops door is er gelegenheid voor ontspanning, maaltijden en goede gesprekken.
Na de centrale lezingen gaan de deelnemers concreet aan de slag met bijvoorbeeld de inrichting van administraties en het toepassen van de digitale middelen die hen ter beschikking worden gesteld.

Leerzame contactmomenten

Tussen de workshops door werd er gezamenlijk gegeten, en was er de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Ik heb moeders gesproken die enthousiast vertelden over hun kinderen die hebben leren werken en inmiddels hun eigen gezin kunnen onderhouden. Ik heb jonge vrouwen gesproken die naast hun baan en gezin de lokale gemeente kunnen ondersteunen met hun boekhoudkundige vaardigheden die zij in de programma’s geleerd hebben. Zondagschoolwerkers die met mij van gedachten willen wisselen over hoe wij in Europa omgaan met bijbelonderwijs aan kleine kinderen.

Als bestuurder van HMC ben ik onder de indruk van het werk dat door de lokale mensen in Zuid-Afrika wordt verzet ten behoeve van hun buurlanden. Ik heb het warme hart en de zorgzaamheid ervaren voor het individu. Er heerst een sfeer van eenheid, gelijkheid, respect en hoop voor de toekomst. Dit motiveert mij om als bestuurder van HMC mij in te zetten met de mogelijkheden die ik vanuit mijn positie heb. Zoals de jeugd uit de BCC-gemeenten in Afrika zingt in het onderstaande lied: “It’s time for Africa!”

Lees ook: The 2022 BCC Africa workshop

Foto’s zijn eigendom van BCCSA © Copyright 2022