Noorse media-expert schreef boek over HMC
18 januari 2023
Overzicht van HMC’s huidige programma’s in Afrika
9 november 2023

HMC Christian Travel Program

Stichting Hippo Mundo Charity (HMC) voert als goededoelenstichting christelijke en humanitaire projecten uit, onder andere in Afrika. Een van onze beleidsdoelstellingen is dat onze uit te voeren projecten ervoor zorgen dat christenen bij elkaar kunnen komen en dat zij de christelijke boodschap kunnen horen.

Gepubliceerd op 22 maart 2023

Aanleiding

HMC heeft in de voorbije jaren diverse projecten in Afrika uitgevoerd en contact onderhouden met christelijke organisaties en evangelisten in Afrika. Daaruit wordt een patroon zichtbaar van een voortdurende behoefte aan organisatie van reizen voor deelnemers aan christelijke conferenties en andere evenementen waarvoor christenen bij elkaar komen, zowel binnen het continent Afrika als van en naar Afrika.

Dat christenen bij elkaar komen is van wezenlijk belang voor de opbouw van hun persoonlijke geloof en voor de versterking van de eenheid tussen christenen. Zie o.a. de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4 en de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 23 tot 25. Een illustratief beeld hierbij is dat wanneer je de kolen van een openhaardvuur bij elkaar legt, het vuur oplaait, terwijl het vuur uitgaat als de kolen worden verspreid.

Reizen is kostbaar, ook in Afrika, en de organisatie van een reis is arbeidsintensief en vergt een relatief lange doorlooptijd en een zorgvuldig proces. Denk aan: paspoort- en visumaanvragen, boeken van voordelige vliegtickets en voldoen aan nationale en internationale vereisten om te mogen reizen.

Voor in principe alle deelnemers geldt dat zij zelf geen of onvoldoende geld hebben om een intercontinentale of internationale reis binnen het continent Afrika te kunnen betalen. Zonder een kapitaalkrachtige organisatie als HMC zouden zij moeten afzien van deelname aan christelijke programma’s die op afstand van hun woonplaats worden georganiseerd.

Omdat HMC ervoor wil zorgen dat christenen bij elkaar kunnen komen en de christelijke boodschap kunnen horen, en omdat HMC vermogen heeft om de komende jaren projecten uit te voeren, heeft HMC besloten een eigen christelijk reisprogramma op te zetten dat de komende jaren voorziet in de hierboven beschreven behoefte. Het programma draagt de naam: HMC Christian Travel Program.

Beschrijving van het reisprogramma

HMC biedt aan deelnemers van christelijke programma’s de volgende diensten aan voor zover die benodigd zijn voor de reis naar de plaats van bestemming waar het christelijke programma plaatsvindt:

 1. Vliegtickets
 2. Visum
 3. Paspoort/ID-kaart
 4. Vaccinatiebewijs
 5. Politieverklaring
 6. Medische verklaring
 7. COVID- of andere vereiste medische tests
 8. (Aanvullende) luchthavenbelastingen
 9. Reisverzekering
 10. Vervoer naar en van de luchthaven
 11. Overnachtingsaccommodatie en onderhoudskosten tijdens de reis
 12. Overige noodzakelijke kosten voor de reis

Alvorens een reiziger door HMC als deelnemer wordt aangemerkt, is een uitnodiging of verklaring van de organisator van het programma benodigd, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen die zich wil conformeren aan het christelijke profiel van HMC en binnen de algemene doelgroep van het programma valt, zich moet kunnen aanmelden.

HMC heeft praktische beleidskaders geformuleerd voor het reisprogramma van HMC (HMC Christian Travel Program Policy).

HMC maakt gebruik van (lokale) partijen die zich gespecialiseerd hebben in bovenstaande diensten en die een zo volledig mogelijk pakket aan diensten kunnen leveren.

Enkele reacties vanuit de 76 deelnemers aan het Nieuwjaarsconferentie in Zuid-Afrika, voor wie HMC de reis heeft geregeld via het reisprogramma van HMC:

Kenya 

Roma Borgny Nyagweth
The conference was such a blessing for me, especially the services. I was stirred up to make a decision and to stand firm in it; to put what I heard to practice in my everyday circumstances. Being with friends from different places was uplifting for me, seeing that we are in the same fight of faith. The Noel evening was magnificent, and the songs were uplifting.

Peter Onyoni Nyangoto
Honour and Glory be given unto the Lord Jesus Christ who enabled us to be together during this summer conference. I am most thankful for our elder brother Kåre Smith. We heard that we are members of one body and every member has a work to do. In this way we must esteem every member as necessary and important, and love must knit us together.

Tanzania

Erasto Christopher Nyangoko
I’m extremely thankful for such a clear gospel that I have heard throughout this blessed past summer conference. I really want to follow Jesus and do what He requires of me so I can remain in Christ.

Thobias Silas Mbori
I want to express my heartfelt thanks for the good time I had together with friends from different parts of the globe at the summer conference and especially the 50th anniversary celebration for BCC South Africa.

During the conference, it was very clear for me from what I heard from Kåre Smith that my sin is my enemy and that there is room for the new life when I hate my own sin.

Cameroon

Evodie Fidjo
I am extremely grateful for the rich and blessed conference that I had the grace to attend. I was able to taste pure and sincere brotherly love and I realized that I am still far from the goal, and I am not yet where I should be spiritually. I am thankful for such occasions where I can renew my strength and drink from such a pure source in fellowship with the saints.

Nigeria

Simeon Chukwudi Ekeocha
I am grateful for the conference and that I received exhortations from Kåre Smith, Tielman Slabbert and other brothers. I want to give my life so that Jesus can transform me into a shining light where sin does not have dominion over me; to become a true disciple. May God bless each of us whose desire is to do the will of God.

Malawi

Beauty Mkundika
I’m so thankful for the summer conference. I learned a lot, but what touched me most is that God has called me to be a member of the body of Christ.

Zie ook: https://bcc.africa/2023/02/2022-a-memorable-year/