Publicatie – Beleidsplan HMC 2019
28 december 2018
Verdachte van grootschalige fraude moet meer dan 8 miljoen terugbetalen
24 juli 2020

Kerkgebouw in Polen

Stichting HMC verleent financiële steun aan de bouw van een kerkgebouw voor de geloofsgemeenschap in Malinka.

Na vele jaren van planontwikkeling is een christelijke gemeente in Polen bezig met het realiseren van een kerkgebouw voor de geloofsgemeenschap. Deze zal naast gemeenteleden in de lokale geloofsgemeenschap ook plaats bieden aan de overige geloofsgenoten in Polen en andere delen van Oost-Europa, in totaal ongeveer 500 personen.

Hiermee zal deze kerk zowel een lokale als regionale functie vervullen. De bouwfase is in het voorjaar van 2019 opgestart en naar verwachting zal het kerkgebouw na de zomer van 2020 worden opgeleverd.

April 2020: Het kerkgebouw in Malinka, Polen in aanbouw.