Project HMC in Oekraïne opvangplek voor vluchtelingen
5 mei 2022
HMC Christian Travel Program
23 maart 2023

Noorse media-expert schreef boek over HMC

Deze week verscheen een boek dat de ontwikkelingen en media-aandacht rondom de fraude van Van der L. documenteert en in context plaatst. Het boek is geschreven door media-expert Dag Christensen en uitgegeven door uitgeverij Kyros. Stichting HMC brengt het boek graag onder de aandacht bij relaties en stakeholders.

David Nooitgedagt

“Nu de rust grotendeels is weergekeerd, het meeste van het door fraude ontvreemde geld is teruggestort en HMC weer volop bezig is haar doelstellingen te realiseren, is het nuttig om op een rijtje te zetten wat we nu eigenlijk hebben meegemaakt,” zegt David Nooitgedagt, voorzitter van stichting HMC. “Daarbij is dit boek een goede hulp, ik ben blij dat dit zo uitvoerig is gedocumenteerd.”

De auteur vatte tijdens zijn vakantie in Zuid-Noorwegen interesse voor het grotere plaatje van de fraude door Jonathan van der L. waarvan HMC slachtoffer en aangever is. Die fraude en daaropvolgende ontwikkelingen blijken onderdeel te zijn van een nog veel grotere kwestie.

Auteur Dag Christensen heeft een lang leven in de media-industrie gewerkt, onder meer als journalist en redacteur, correspondent, uitgever, communicatieadviseur – en schrijver, zo schrijft hij in het voorwoord van zijn boek dat deze week is verschenen. Christensen is overigens zelf niet verbonden aan HMC of de geloofsgemeenschap.

Lees ook: Veroordeling in fraudezaak waarvoor HMC aangifte deed

Het boek draagt de titel: “Ytringskamp eller statsfinansiert mobbing?” (Vertaald: Gevecht om vrijheid van meningsuiting of door de staat gefinancierd pesten?) met als ondertitel: “Et innblikk i medienes arbeid og holdninger til ytrings- og religionsfrihet, med særlig fokus på NRK Brennpunkt” (Een inkijkje in het werk en de houding van de media ten opzichte van vrijheid van meningsuiting en religie, met bijzondere aandacht voor NRK Brennpunkt).

Het boek is ingestuurd als bijlage bij een inhoudelijke consultatie naar aanleiding van een adviesrapport van de Commissie voor de Vrijheid van Meningsuiting op uitnodiging van het Noorse ministerie van Cultuur en Gelijkheid. Het reflecteert op het belang van bescherming van deze grondrechten voor het functioneren van een democratie en het belang van een onafhankelijke vrije pers die minderheden in de samenleving aan het woord laat.

HMC en de christelijke kerkgemeenschap van waaruit de stichting werkt, hebben naast economische schade enorme reputatieschade geleden. Dit door toedoen van Van der L. en een groep mensen om hem heen die onthutsend ver zijn gegaan in hun opzet om HMC en anderen onder druk te zetten in een veel omvattende chantage. Onthutsend is ook de rol van enkele media die zich, naar blijkt uit de omvangrijke documentatie, hebben laten gebruiken in dienst van de motieven van hun bron om HMC en anderen te beschadigen.

Christensen beschrijft het verhaal op een feitelijke grondslag. HMC wenst dat al haar stakeholders van de inhoud van dit boek kunnen kennisnemen. “Dit boek kan recht doen door iets van de reputatieschade te herstellen, en om een bijdrage te leveren aan een belangrijke maatschappelijke discussie over grondrechten waarvan het goed zou zijn als die ook in Nederland verder gevoerd werd,” aldus Nooitgedagt.

Lees ook: Slachtofferverklaring HMC in strafzaak tegen fraudeverdachte Van der L.

Bij het boekproject zijn uiteindelijk zowel Brunstad Christian Church (BCC) in Noorwegen als diverse personen in Noorwegen en verschillende organisaties en mensen in andere landen betrokken, waaronder HMC.

Het boek vertelt ook het verhaal van Bernt Aksel Larsen, een christen en zakenman die persoonlijk een enorme bijdrage heeft geleverd aan de initiële funding van Stichting HMC en die de afgelopen jaren volkomen ten onrechte is verdacht gemaakt en besmeurd alsof hijzelf een fraudeur en nog erger was. Larsen schreef begin deze week over het project en heeft het volledige boek op zijn website gedeeld. Voor wie de Noorse taal beheerst of goed met online vertaalmachines overweg kan, het boek is te downloaden van de website van Bernt Aksel Larsen:

Download als PDF

Download als e-boek

Een boekvertaling is ‘under construction’.