HMC Christian Travel Program
23 maart 2023
Uitspraak Hoge Raad in ANBI-zaak HMC
10 november 2023

Overzicht van HMC’s huidige programma’s in Afrika

Dit artikel geeft een beknopte update van HMC’s drie verschillende programma’s in Afrika in de periode mei-augustus 2023, namelijk het Christian Youth Empowerment Program (CYEP), Christian Travel Program (CTP) en Online Mission Content Development (OMCD).

Christelijk Jongeren Empowerment Programma (CYEP)

HMC is toegewijd aan het verbeteren van de levens van jongeren door middel van het Christian Youth Empowerment Program (CYEP). In samenwerking met SCC Services, Brunstad Christian Church South Africa (BCCSA) en lokale beroepsbedrijven die trainingsmogelijkheden bieden, heeft het programma als doel het bieden van beroepsvaardigheden, geestelijke verrijking en persoonlijke groei aan de deelnemers.

Frank en Naomi geven een trainingssessie met een team uit Kameroen over onderwerpen met betrekking tot een evenementmanagementbedrijf

Deelnemers & Training Update

In de periode mei-augustus namen 18-19 deelnemers deel aan het programma uit Kameroen, Kenia, Zuid-Afrika, Tanzania, Malawi en Zimbabwe. In juli werd een instroom van nog eens 15 deelnemers uit Kameroen, Malawi en Nigeria verwacht, maar dit is uitgesteld in afwachting van succesvolle VISA-aanvragen.

Deelnemers aan het programma krijgen praktische on-the-job training van lokale bedrijven om waardevolle technische en zachte vaardigheden te leren. Er worden voortdurend inspanningen geleverd om de voorkeuren van de deelnemers af te stemmen op vacatures. Af en toe, zoals onlangs bij de instroom uit Tanzania, beginnen sommige deelnemers hun opleiding in functies waarbij ze minder afhankelijk zijn van Engelse taalvaardigheden. Vervolgens worden ze doorverwezen naar verschillende trainingscentra voor verdere ontwikkeling.

“Het unieke karakter van dit programma is dus ingebed in het concept van de betrokkenheid van lokale gemeenschappen in Afrikaanse landen, waarbij BCC in Zuid-Afrika het spirituele aspect verzorgt en HMC training verzorgt die zowel harde als zachte vaardigheden omvat.”
Professor Grobler, North-West University

Christelijke verrijking en recreatie

Voor de meeste deelnemers is het christelijke element van het programma de belangrijkste reden om deel te nemen aan CYEP. CYEP deelnemers genieten van een druk en inhoudelijk rijk programma buiten de beroepsopleiding die zij ontvangen. Deelnemers worden opgenomen in de activiteiten van de BCC Zuid-Afrika kerk, maar ook in activiteiten die speciaal op hen gericht zijn. Deze evenementen hebben als doel de spirituele reis van de deelnemers te verrijken en een sterkere band tussen hen te bevorderen.

De activiteiten in deze periode varieerden van koorrepetities en opnames op[1] , interesseclubs en muzieklessen tot een uitgebreid BUK zomerkamp en vrijwilligerswerk, zoals 67 minuten vrijwilligerswerk op Nelson Mandela dag (18 juli). Er worden ook informele Engelse taalavonden gehouden door BCCSA-vrijwilligers om deelnemers te helpen de gemeenschappelijke taal onder de knie te krijgen. 

Op 16 juni, een nationale feestdag in Zuid-Afrika met de toepasselijke naam Youth Day, gingen CYEP deelnemers samen met enkele jongeren van BCCSA op een uitje naar Gold Reef City, een themapark in Johannesburg. 

Verslag van Prof. Grobler – North West University

Professor Grobler van de North-West University in Zuid-Afrika heeft zijn jaarlijkse onderzoeksrapport[2] over het CYDP-CYEP-programma afgerond.

In zijn rapport schetst professor Grobler de geschiedenis en opbouw van het programma en erkent hij de rol die HMC speelt. Hij beschrijft het programma als “een initiatief van menselijke ontwikkeling”. Het rapport geeft verder een achtergrond over de slechte economische omstandigheden en hoge werkloosheid waarmee jongeren in Afrika te maken hebben.

Zijn evaluatie van het programma 2022-2023 neemt de vorm aan van zelfevaluatie- & mentorevaluatieformulieren over respectievelijk harde en zachte vaardigheden voor en na het afronden van het programma. Het resultaat is in alle gevallen een aanzienlijke verbetering van de vaardigheden.

Verder hield hij interviews met ex-deelnemers. In zijn bevindingen vermeldt hij de overweldigende welgemeende dankbaarheid van deelnemers voor hun deelname aan het programma en dat uit de gegevens blijkt dat een aanzienlijk aantal ex-deelnemers na afloop van het programma een baan heeft gevonden. 

Tot slot schrijft professor Grobler: “Het CYDP-programma heeft bewezen een doorslaand succes te zijn in het veranderen van de levens van deelnemers en het ten goede komen aan gemeenschappen. Door het programma verwerven jongeren niet alleen harde vaardigheden, maar ook essentiële zachte vaardigheden. De combinatie van deze vaardigheden vergroot hun inzetbaarheid en stelt hen in staat een actieve bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. De samenwerking tussen de kerk en de privésector versterkt de impact van het programma nog verder, waardoor vitale diensten kunnen worden geleverd en kansen worden gecreëerd voor holistische ontwikkeling.

HMC is blij met de positieve uitkomst van dit rapport. 

“De Voedsel- en Landbouworganisatie (6:2011) definieert menselijke ontwikkeling als ‘een mensgerichte ontwikkeling, waarbij de nadruk wordt gelegd op de verbetering van de verschillende dimensies die van invloed zijn op het welzijn van individuen en hun relaties met de samenleving’. In deze context geloven Hippo Mundo Charity (HMC) en Brunstad Christian Church South Africa (BCCSA) dat de ontwikkeling van het individu op een holistische manier kan bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap.”
Professor Grobler, North-West University

Recente ontwikkelingen

Belanghebbenden van BCC Zuid-Afrika, Upriver Developments, SCC Services & HMC zijn in een vergevorderd stadium van besprekingen met de Vaal University of Technology (VUT) om formele theoretische trainingsmogelijkheden te bieden aan CYEP deelnemers. De zes onderwerpen die in deze training aan bod zullen komen zijn: 1) ondernemerschap & sociale ontwikkeling; 2) financiële vaardigheden voor kleine bedrijven; 3) people management; 4) marketing voor kleine bedrijven; 5) logistiek en transport; 6) projectmanagement.

In zijn rapport benadrukte professor Grobler het significante potentieel van deze nieuwe ontwikkeling om de impact van het programma te vergroten en deelnemers een concurrentievoordeel te geven op de arbeidsmarkt of om hun eigen kleine bedrijf te starten:

“De voorgestelde opname van formele training door de Vaal Universiteit voor Technologie in het CYDP/CYEP heeft een aanzienlijk potentieel om de impact van het programma te vergroten en deelnemers een concurrentievoordeel te bieden op de arbeidsmarkt. De voordelen van verbeterde technische competentie, uitgebreide vaardigheden, academische geloofwaardigheid en netwerkmogelijkheden zijn overtuigende argumenten voor deze integratie.”

We hopen dat deze training de komende maanden van start kan gaan. 

Mentortraining

Als onderdeel van het programma worden trainingen en workshops verzorgd voor groepen mensen, vaak eerdere CYDP/CYEP deelnemers, die een impact kunnen hebben op hun gemeenschap, zoals kerkelijk werkers en gemeenschapsleiders. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen BCC SA, SCC Services en HMC.

De meeste vaardigheden die worden aangeleerd, worden gecombineerd met belangrijke levensvaardigheden en christelijke waarden die teamwerk, probleemoplossing, conflictoplossing, het opbouwen van vertrouwen in teams en gemeenschappen, duidelijke communicatievaardigheden en nog veel meer zachte vaardigheden stimuleren die de individuen zullen inspireren om betere leiders te worden. 

In de periode april-juni 2023 werden sessies zowel op afstand als persoonlijk gehouden in de DRC en Malawi. 

Christelijk Reisprogramma (CTP)

Het HMC Christian Travel Program is gericht op het faciliteren van het samenkomen van christenen en het delen van de christelijke boodschap door middel van georganiseerde reizen voor deelnemers aan christelijke conferenties en evenementen van en naar Afrika. Het programma erkent het belang van het samenkomen van christenen voor de groei van hun geloof en eenheid en beantwoordt aan de voortdurende vraag naar reisarrangementen.

Het programma gaat in op de uitdagingen van dure reizen en de ingewikkelde logistiek die komt kijken bij het organiseren van reizen, waaronder het aanvragen van paspoorten en visa, het boeken van vluchten en het voldoen aan reisvoorwaarden. Veel deelnemers hebben niet de financiële middelen om intercontinentaal of internationaal te reizen, wat anders hun deelname aan christelijke programma’s op verre locaties zou kunnen verhinderen.

Het programma dekt een uitgebreide reeks diensten die nodig zijn voor reizen, waaronder vluchten, visa, paspoorten, gezondheidsdocumenten, COVID-tests, accommodatie, vervoer en andere essentiële uitgaven. HMC werkt samen met gespecialiseerde lokale instanties, zoals SCC Services (in Zuid-Afrika) en SEE Travel (in Noorwegen) om deze diensten te leveren als onderdeel van een uitgebreid pakket.

Reizen gepland via SCC Services onder dit programma omvatten:

EvenementDeelnemers
Zomerconferentie 202290
Romjuls Kamp 202216
CYEP 202214
Paaskamp 202336
CYEP 202366
Kamp Afrika 202370
Noorwegen Broeder- en Zusterconferentie 202310
TOTAAL 302

Verdere reizen werden geregeld via SEE Travel om deelnemers uit Europa naar Zuid-Arika te sturen voor Camp Africa in april en nog meer Franstalige Europese mentoren naar een jeugdconferentie in Kameroen in augustus.

Online distributie van missie-inhoud (OMCD)

Het HMC Christian Online Distribution Program wil de christelijke boodschap verspreiden door het online verspreiden van missionaire content in Afrikaanse landen. Er zijn veel inspanningen nodig om een infrastructuur op te zetten om toegang te krijgen tot het internet en contentbronnen in Afrika. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC), die live en on-demand christelijke inhoud produceert. Deze inhoud dient als geestelijke voeding voor individuen en gemeenten die ernaar streven hun leven af te stemmen op de Bijbelse boodschap.

Laurens en Ivan aan het werk voor het online content distribution program.

De doelstellingen van het programma zijn onder andere het bieden van toegang tot BCC-gerelateerde content voor Afrikaanse gemeenschappen, het faciliteren van deelname aan online kerkdiensten die worden gehost door BCC-vestigingen in Zuid-Afrika, Noorwegen en Frankrijk, en het ontwikkelen van kosteneffectieve en gebruiksvriendelijke oplossingen voor contentdistributie over verschillende locaties. Het programma omvat ook het opleiden van jonge deelnemers uit Afrika in het CYEP-programma van HMC, zodat zij bij hun terugkeer naar huis anderen kunnen opleiden. Het doel van deze training is om een waardevol distributieteam op te bouwen dat lokale ondersteuning biedt voor online conferenties en evenementen.

De activiteiten van het programma omvatten product- en softwareontwikkeling, onderhoud en ondersteuning van geïnstalleerde apparatuur en software, reizen naar verschillende locaties voor installatie en training van technici, promotie van online inhoud, het verstrekken van de nodige licenties voor samenwerking op afstand en het aanpakken van internetconnectiviteitsproblemen. Het programma is ook gericht op het opzetten van media productiestudio’s en het trainen van lokale technici om inhoud te produceren in verschillende lokale talen, het bevorderen van christelijke eenheid en toegang tot verheffende inhoud onder BCC-gemeenten in Afrika.

Afrikaanse landen staan voor unieke uitdagingen op het gebied van internetconnectiviteit en het gebruik van technologie. De prevalentie van lage bandbreedte en inconsistente of intermitterende connectiviteit belemmert vaak de toegang tot online content. Veel regio’s kampen met exorbitante kosten (in verhouding tot de betaalbaarheid) voor internetdiensten, waardoor toegang tot digitale bronnen voor sommigen een luxe is. Daarnaast kunnen een beperkte computervaardigheid en vertrouwdheid met technologie en taalproblemen mensen belemmeren om volledig gebruik te maken van online platforms. Deze uitdagingen benadrukken de behoefte aan op maat gemaakte oplossingen die deze unieke beperkingen aanpakken.

HMC verwacht dat haar programma het leven van veel christenen zal verbeteren door hun toegang tot christelijke media-inhoud op maat uit te breiden. De inhoud wordt aangepast aan lokale talen, wat helpt bij de verspreiding van het evangelie. Het doel van het programma is om deelname aan online kerkdiensten aan te moedigen, de internationale eenheid van christenen te versterken en getrainde technici in staat te stellen om lokale gemeenten te ondersteunen.

Studio in Mwanza, Malawi, voor vertaling naar lokale talen

Uitvoering

Ivan Slabbert beheert het Online Mission Content Distribution Program voor HMC en levert maandelijks gedetailleerde managementrapporten. Ivan beheert de relatie met SCC Services die een deel van de diensten levert die nodig zijn voor dit programma.

De programma-uitvoering in de eerste maanden van 2023 verliep trager dan aanvankelijk gehoopt. Managementrapporten benadrukten dat een groot deel hiervan te wijten was aan een gebrek aan geschikte IT-middelen. HMC heeft Laurens Groeneveld, een jong lid van de geloofsgemeenschap in Nederland, geïdentificeerd en in dienst genomen, die Ivan nu helpt in Zuid-Afrika.

Links

Verslag van Prof. Grobler (NWU):

https://bcc.africa/wp-content/uploads/2023/08/CYDP2022-2023-EVALUATION-REPORT.pdf

Artikel over CYEP Mentor Training:

Artikel over de conferentie van december 2022 in Zuid-Afrika:

Artikel over Kamp Afrika 2023:


[1] https://bcc.africa/bcc-africa-choir/

[2] https://bcc.africa/wp-content/uploads/2023/08/CYDP2022-2023-EVALUATION-REPORT.pdf