Malinka, Polen

Yaoundé, Cameroon
6 oktober 2016

Kerkgebouw in Polen


Stichting HMC verleent financiële steun aan de bouw van een kerkgebouw voor de geloofsgemeenschap in Malinka.


Het kerkgebouw in Malinka zal zowel een lokale als regionale functie vervullen.

Na vele jaren van planontwikkeling is een christelijke gemeente in Polen bezig met het realiseren van een kerkgebouw voor de geloofsgemeenschap. Deze zal naast gemeenteleden in de lokale geloofsgemeenschap ook plaats bieden aan de overige geloofsgenoten in Polen en andere delen van Oost-Europa, in totaal ongeveer 500 personen.

Hiermee zal deze kerk zowel een lokale als regionale functie vervullen. De bouwfase is in het voorjaar van 2019 opgestart en naar verwachting zal het kerkgebouw na de zomer van 2020 worden opgeleverd.