Bezoek HMC aan kerkgenootschap in Polen
21 februari 2022
Openingsceremonie kerkgebouw Polen
16 april 2022

Slachtofferverklaring HMC in strafzaak tegen fraudeverdachte Van der L.

Op 24 en 25 februari vinden zittingen plaats voor de inhoudelijke behandeling van een strafzaak die op aangifte van stichting HMC door het Openbaar Ministerie is aangespannen tegen Jonathan van der L.

Gepubliceerd op 24 februari 2022

Van der L. wordt verdacht van grootschalige fraude, witwassen, vervalsing van geschriften en deelname aan een criminele organisatie.

Voorzitter David Nooitgedagt is in Rechtbank Gelderland aanwezig om het slachtoffer in deze fraudezaak, Stichting Hippo Mundo Charity (HMC), te vertegenwoordigen. Hij maakt op de eerste zittingsdag gebruik van zijn spreekrecht om een slachtofferverklaring af te leggen. In deze verklaring zegt Nooitgedagt onder andere:

De meeste personen aanwezig tijdens deze zitting vandaag hebben wel meegekregen dat de zaak die vandaag door uw rechtbank wordt behandeld, erg veel media-aandacht heeft gekregen. Als slachtoffer in deze strafzaak hebben wij een groot aantal van de publicaties als zeer onjuist en speculatief ervaren en in sommige gevallen ronduit provocerend. Wij zijn bang dat bij velen een heel verkeerd beeld is ontstaan van HMC en waar deze zaak echt over gaat. Daarom ben ik namens de stichting dankbaar dat ik hier in het kort mag vertellen over hoe wij als slachtoffer naar deze zaak kijken en welke consequenties die voor ons heeft gehad.”

Veel van de christelijk-humanitaire projecten van HMC zijn uitgevoerd in samenwerking met organisaties die verwant zijn aan de christelijke geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC), of in Nederland: Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Ondanks dat deze organisaties en de geloofsgemeenschap in beginsel geen benadeelden zijn, hebben zij eveneens veel schade geleden door de onterechte en onjuiste wijze waarop zij in de media bij deze zaak zijn betrokken.

Hieronder een beknopt overzicht van de zaak tegen Van der L.
Lees voor meer informatie ook de slachtofferverklaring van HMC (PDF).

Zaak tegen Van der L.: enkele feiten op een rij

 • Op 29 januari 2016 heeft bestuurslid Jonathan van der L. van Stichting Hippo Mundo Charity zichzelf laten uitschrijven als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel en heeft deze uitschrijving ter kennisgeving toegezonden aan zijn medebestuursleden.
 • Op 26 februari 2016 doet het bestuur van HMC aangifte tegen Van der L. omdat zij bij intern onderzoek heeft ontdekt dat er meer dan 8 miljoen euro is ontvreemd.
 • HMC kan op dat moment niet verder, moet zendingsprojecten on hold zetten en haar sociale ondernemingen afstoten, zodat ook het humanitaire werk op dat moment stopt.
 • Op 2 maart 2016 wordt Van der L. met zijn vriendin Frederique P. aangehouden op verdenking van verduistering van 8 miljoen euro uit HMC.
 • Op 9 maart 2016 bekent Van der L. tijdens politieverhoren schuld.
 • Kort na de aanhouding van Van der L. krijgen verschillende organisaties, bestuurders en leidinggevende personen in de geloofsgemeenschap waar Van der L. deel van uitmaakte afpersingsbrieven waarin extreem grote geldsommen worden geëist voor gegevensdragers met documenten, beeldmateriaal en correspondentie van Jonathan van der L. Wordt het geldbedrag niet betaald, dan wordt het materiaal verkocht of doorgespeeld aan de media. Zij gaan hier vanzelfsprekend niet op in en doen hiervan aangifte.
 • Vlak nadat Van der L. op 16 augustus 2016 wordt geschorst uit zijn voorlopige hechtenis begint een mediaoffensief, gericht tegen HMC en andere organisaties binnen de geloofsgemeenschap. De bron van de meeste publicaties is de verdachte en zijn toenmalige advocaat. Diverse media zijn hier na verloop van tijd ook open over geweest.
 • Op 22 augustus 2016 vindt de eerste hoorzitting plaats in de strafzaak tegen Van der L., waarin hij verdacht wordt van grootschalige fraude, witwassen, vervalsing van geschriften en deelname aan een criminele organisatie.
 • Het is ons bekend geworden dat Van der L. onder andere met zijn advocaat heeft deelgenomen aan een meeting met Psy-Group, een Israëlisch bedrijf van voormalig Mossad-medewerkers, dat beïnvloedingsoperaties en “boots on the ground” aanbood tegen een doelwit naar keuze, in dit geval HMC en haar omgeving.
 • Vanaf 2017 vinden meerdere getuigenverhoren en hoorzittingen plaats in de strafzaak tegen Van der L. in het kader van het onderzoek door de rechtbank en het Openbaar Ministerie.
 • In 2017 start HMC eveneens een civiele procedure tegen onder andere Van der L. met als doel het ontvreemde geld terug te vorderen.
 • Op 14 maart 2019 is de eerste hoorzitting in de civiele zaak tegen Van der L..
 • Op 24 juli 2020 doet Rechtbank Midden Nederland uitspraak in de civiele zaak tegen Van der L.. Hij moet op grond van dit vonnis ruim 8 miljoen euro terugbetalen aan HMC.
 • Vandaag, op 24 februari 2022, is de eerste zittingsdag voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Van der L. waarin HMC haar slachtofferverklaring aflegt.