Overzicht van HMC’s huidige programma’s in Afrika
9 november 2023
Universitaire korte cursussen – Recente uitbreiding van het CYEP-programma van HMC in Afrika
10 april 2024

Uitspraak Hoge Raad in ANBI-zaak HMC

Ursem, 10 november 2023

Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het cassatieberoep van Stichting Hippo Mundo Charity (HMC) over de ANBI-status van de stichting. De Hoge Raad heeft de zaak afgedaan op grond van artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie; daarmee is het beroep van HMC bij de Hoge Raad afgewezen zonder verdere motivering. Dit resultaat is zeer teleurstellend voor HMC, met name vanwege al hetgeen HMC heeft gesteld in de eerdere procedures, hetgeen voor HMC ook reden was om cassatie bij de Hoge Raad in te stellen.

Voorzitter van de stichting, David Nooitgedagt, legt uit waarom de uitspraak van vandaag onbevredigend is voor de bestuurders van de stichting:

David Nooitgedagt

“HMC heeft naar onze mening sinds haar bestaan voortdurend het algemeen nut gediend. De statutaire doelstelling van HMC heeft niet ter discussie gestaan en HMC heeft ook in het verleden in het volste vertrouwen gewerkt aan de verwezenlijking van die doelstelling. De uitspraken van de rechtbank, het hof en de afwijzing van het beroep door de Hoge Raad doen daar niet aan af, maar zijn daarom temeer teleurstellend. We hadden gehoopt van de Hoge Raad antwoorden te krijgen op vragen ten aanzien van de uitvoering van de doelstelling en de criteria van de ANBI-wetgeving, maar die vragen blijven nu zonder de motivering van de Hoge Raad onbeantwoord.”

Op de vraag “hoe nu verder?” antwoordt Nooitgedagt:

“Vanzelfsprekend gaan wij ook zonder ANBI-status ermee door onze doelstellingen te verwezenlijken. Dat moet dan op een iets andere manier, maar met hetzelfde resultaat, namelijk dat christenen bij elkaar kunnen komen en mensen in kansarme gebieden geholpen worden aan een waardig bestaan.”

Over HMC

HMC is een Nederlandse goede doelen-stichting die zich op voornamelijk twee manieren heeft ingezet in tweede en derdewereldlanden, met als doel om mensen te helpen en stimuleren tot een waardig bestaan met perspectief. Met geld dat voornamelijk afkomstig is van resultaten uit deelnemingen van ondernemers die wilden dat die resultaten aan goede doelen zouden worden besteed. Feitelijk bestaat het vermogen van HMC dus uit een schenking van deze ondernemers. De stichting heeft geen winstoogmerk, en heeft opbrengsten uit deelnemingen besteed in het kader van haar doelstellingen.

HMC heeft ten eerste projecten gehad die ten doel hebben de christelijke zending te bevorderen in landen en gebieden waar zich christelijke gemeenten aan het ontwikkelen zijn, met als resultaat dat christenen in die regio’s bij elkaar kunnen komen. Tot nu toe hebben we zulke conferentieoord-projecten (feitelijk kerkgebouwen, vaak met overnachtingscapaciteit voor meerdaagse conferenties) uitgevoerd in Afrika, India, China, Oceanië, Zuid-Amerika en diverse landen in Oost-Europa.

Daarnaast heeft de stichting zich in de afgelopen jaren ingezet betreft humanitaire hulp in de vorm van sociaal ondernemerschap. Vaak in dezelfde gebieden als waar de christelijke zending plaatsvindt. In die landen is vaak een schrijnend gebrek aan betaald werk, er zijn zeer beperkte opleidingsmogelijkheden en in veel gevallen is sprake van directe humanitaire nood. De beste hulp die wij mensen in deze situatie kunnen geven is volgens onze filosofie dat wij voor werkgelegenheid zorgen en ze een betekenisvolle opleiding geven waarmee zij arbeid kunnen verrichten en daarmee soms hele families kunnen onderhouden.

In de afgelopen twee decennia heeft HMC op deze manier voor een beter leven gezorgd van vele honderden mensen. De sociale ondernemingen die binnen HMC zijn gestart, werden na verloop van tijd volledig door lokale mensen geleid en bemand. Verdiensten hieruit komen volledig ten goede aan de lokale economie en de lokale bevolking die dit zo hard nodig heeft.

HMC is van plan het resterende vermogen aan te wenden voor de verwezenlijking van haar doelstelling, zoals ook de uitdrukkelijke wens was van de ondernemers-evangelisten die het vermogen hebben geschonken.

Meer informatie:     https://stichting-hmc.nl

Voor contact:          info@stichting-hmc.nl