Uitspraak Hoge Raad in ANBI-zaak HMC
10 november 2023

Universitaire korte cursussen – Recente uitbreiding van het CYEP-programma van HMC in Afrika

Op 7 februari 2024 werd een belangrijke mijlpaal in het Christian Youth Empowerment Program (CYEP) bereikt met de lancering van het formele korte trainingsprogramma van de Vaal University of Technology (VUT), op maat gemaakt voor CYDP/CYEP deelnemers: Small Business Management and Community Development Program (SBMCDP).

Hoogwaardigheidsbekleders van verschillende Afrikaanse ambassades en gewaardeerde gasten kwamen bijeen in het Stephanopark Conference Centre in Vanderbijlpark, Zuid-Afrika voor de inauguratie van dit vernieuwende initiatief, dat economische groei en sociale cohesie over de grenzen heen stimuleert.

De introductie van het universitaire onderwijsprogramma, een samenwerking tussen HMC en haar partners Brunstad Christian Church South Africa (BCCSA), Upriver Developments en de VUT, markeert een nieuw hoofdstuk voor CYEP.

Van links naar rechts: De heer Kriel (Upriver), de heer Tambe (Counsellor Cultural & Education, Hoge Commissie van Kameroen), mevrouw Mapadimeng (Onderwijsattaché – Hoge Commissie van Kenia), de heer Ibrahim (Onderwijsattaché – Hoge Commissie van Kenia), de heer Fourie (HMC), de heer Radebe (Burgemeester van Emfuleni), Me Mangai (SCC Services), Prof Slabbert (BCCSA).

Over CYEP

Het Christian Youth Empowerment Program (CYEP) is een uitwisselingsinitiatief waarmee jonge mensen uit Afrikaanse landen een jaar lang worden opgevangen door HMC in samenwerking met haar partners in Zuid-Afrika. Het programma voorziet in training van zowel zachte als praktische harde vaardigheden (soft & hard skills) en het bevordert een sterke geestelijke groei van de deelnemers door de christelijke elementen van het programma die worden aangeboden door BCCSA.

Terwijl de in-service praktische training doorgaat, met als hoofddoel om deelnemers uit te rusten met zowel harde als zachte vaardigheden die hen in staat stellen om zich te ontwikkelen in verschillende professionele omgevingen na hun terugkeer naar hun thuisland, bieden de formele korte opleidingen via de VUT nu gecertificeerde training in veel van de aspecten die nodig zijn voor het runnen van kleine bedrijven. Verwacht wordt dat dit mensen in staat zal stellen om hun eigen bedrijf op te zetten en zo de economische ontwikkeling binnen hun gemeenschap te stimuleren.

Inzichten uit belangrijke toespraken

Prof. dr. Wynand Grobler van de North-West University benadrukte in een toespraak de tastbare resultaten van eerdere CYEP-cycli en het potentieel van deze korte cursussen om deelnemers een concurrentievoordeel te geven op de arbeidsmarkt of bij het ondernemen.

Prof. Margaret Linington van de VUT hield een motiverende toespraak, waarin ze armoedebestrijding zag als het creëren van rijkdom. Geïnspireerd door Zig Ziglar’s uitspraak “Je bouwt geen bedrijf, je bouwt mensen en mensen bouwen het bedrijf”, bevestigde ze de toewijding van de VUT aan het programma voor de komende vijf jaar.

Prof. Linington van de VUT in haar keynote speech

Prof. Tielman Slabbert van BCCSA bood een breder perspectief en benadrukte het belang van praktijkgerichte training en de positieve invloed van christelijke waarden op werkethiek. Hij moedigde de deelnemers aan om proactieve stappen te zetten in hun toekomst.

De heer Sipho Radebe, burgemeester van de gemeente Emfuleni, steunde het programma met enthousiasme en benadrukte het potentieel van het programma om deelnemers in staat te stellen positieve economische veranderingen teweeg te brengen binnen hun gemeenschappen.

Over de cursus

Prof. Chengedzai Mafini, de decaan van de faculteit Managementwetenschappen van de Vaal University of Technology (VUT), schetste de cursus en het accreditatieproces. De ontwikkeling van het programma, van het tekenen van een memorandum of understanding in juli 2023, het maken van cursusmateriaal tot goedkeuring door universitaire commissies en uiteindelijk goedkeuring door de vicekanselier, resulteerde in de lancering van het programma in februari 2024.

Het programma wordt aangeboden door de faculteit Managementwetenschappen van de VUT en bestaat uit zes modules verspreid over zes maanden (aan te passen aan de behoeften van de deelnemers), in het Engels op niveau 5 van het Zuid-Afrikaanse nationale kwalificatieraamwerk. Er worden blended learning-opties aangeboden, waarbij face-to-face en online interacties worden gecombineerd, met speciale aandacht voor deelnemers uit Franstalige landen.

De zes modules in de cursus zijn: ondernemerschap, financiële vaardigheden voor kleine bedrijven, marketing, logistiek en transport, en inleidingen in project- en peoplemanagement.

De programmadirecteur van HMC, Leon Fourie, wisselt formaliteiten uit met Prof. Mafini van de VUT.

HMC is dankbaar voor de constructieve samenwerking met haar partners die het mogelijk hebben gemaakt om het programma te implementeren. De eerste groep deelnemers komt uit Malawi, Kenia, Nigeria, Tanzania en Zuid-Afrika. Dit initiatief is een belangrijke stap in het uitrusten van deelnemers met de kennis en vitale vaardigheden die nodig zijn om ondernemers te worden als ze na hun CYEP-tijd weer naar huis gaan.

Afgebeeld: Partners & voorname gasten (voorste rij); 2024 CYEP deelnemers (achterste rijen, in grijze shirts).