Kerkgebouw in Polen
30 april 2020
Een christelijk centrum in Oekraïne
6 november 2020

Verdachte van grootschalige fraude moet meer dan 8 miljoen terugbetalen

Heerhugowaard, 24 juli 2020 – Jonathan van der L., voormalig bestuurder van de goede doelen-stichting Hippo Mundo Charity (HMC) moet op grond van een civiel vonnis meer dan 8 miljoen euro plus rente terugbetalen aan HMC. De uitspraak kwam op 24 juli 2020 van Rechtbank Midden Nederland.

‘Dit vonnis is zeer verheugend voor HMC, het laat niets aan duidelijkheid te wensen over,’ zegt David Nooitgedagt, woordvoerder van de stichting HMC.

Het vonnis komt tegemoet aan de volledige eis van HMC met betrekking tot terug te betalen gelden, op een in verhouding te verwaarlozen bedrag van 4.000 euro na.

Over dezelfde feiten wordt Van der L. vervolgd in een strafzaak waarin hij verdacht wordt van grootschalige fraude, witwassen, vervalsing van geschriften en deelname aan een criminele organisatie.

‘Dit eerste civiele vonnis bewijst dat de rechterlijke macht in Nederland in staat is om af te rekenen met fraudeurs. Uit de strafverhoren blijkt hoe nauwkeurig Van der L. zijn fraude heeft voorbereid en geprobeerd heeft zichzelf voor te doen als klokkenluider en slachtoffer van een criminele omgeving,’ aldus Nooitgedagt.

Het vonnis beschrijft het handelen van Van der L. als zeer ernstig verwijtbaar en de rechtbank veegt de verweren van tafel waarmee Van der L. probeerde de (Noorse) geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC) en voormalig bestuurders daarvan in de zaak te betrekken: ‘Van der L. heeft zich bij zijn handelen uitsluitend laten leiden door zijn doel om zichzelf zo snel mogelijk te verrijken ten koste van de organisatie waaraan hij al jaren was verbonden en waarbinnen hij veel invloed had,’ aldus de rechtbank.

Van der L. heeft nauw samengewerkt met het NRC Handelsblad bij de totstandkoming van een serie negatieve artikelen over de geloofsgemeenschap. Er zijn aanwijzingen voor het feit dat Van der L., terwijl hij nog bestuurder was van HMC en bezig om zijn fraude uit te voeren, opdracht gaf voor een beïnvloedingsoperatie door het Israëlische bedrijf Psy-Group, een organisatie waar The New Yorker eerder over schreef.

‘Het is zacht gezegd niet gemakkelijk om doelwit te zijn van beïnvloedingsoperaties van dergelijke aard en omvang. HMC heeft veel kosten gemaakt en een grote inspanning moeten leveren om zich tegenover de Belastingdienst, banken en andere relaties te verweren tegen de valse en misleidende informatie.’  Volgens Nooitgedagt is dit vonnis een eerste stap om de hele waarheid in deze zaak in het daglicht te stellen.

Het bestuur van HMC hoopt zich de komende tijd weer volledig te kunnen gaan bezighouden met haar doelstelling, namelijk de besteding van haar vermogen aan zendingsprojecten in het buitenland.

 

Update: 30 juli 2020