Openingsceremonie kerkgebouw Polen
16 april 2022
Church Support Program in Afrika
29 april 2022

Veroordeling in fraudezaak waarvoor HMC aangifte deed

Gepubliceerd op: Donderdag 21 april 2022

Zes jaar nadat Stichting Hippo Mundo Charity (HMC) aangifte deed van grootschalige fraude waarvan HMC slachtoffer is, heeft Rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) vandaag uitspraak gedaan en is zij tot een veroordeling gekomen waarbij straffen zijn opgelegd aan Jonathan van der L., zijn vriendin en medeverdachte Frederique P., en twee vennootschappen die door hem zijn opgericht. HMC ziet er naar uit dat na een procedure van 6 jaar de rust terugkeert en zij zich weer volledig kan richten op de uitvoering van haar christelijke en humanitaire doelstellingen.

Vonnis

De rechtbank acht de volgende tenlastegelegde feiten bewezen: valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen en verbindt daaraan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2,5 jaar. Ook de vriendin en medeverdachte van Van der L. is veroordeeld in deze zaak. In haar geval gaat het om een taakstraf van 120 uur voor onder andere valsheid in geschrifte.

De beide vennootschappen Adsolve BV en BCC Global Foundation (door hemzelf onder deze valse naam opgericht) zijn veroordeeld voor resp. valsheid in geschrifte en witwassen en dienen geldboetes te betalen van resp. EUR 10.000 en 150.000.

De rechtbank schrijft o.a.: “De man maakte misbruik van het in hem gestelde vertrouwen als de ‘financiële man’ binnen de geloofsgemeenschap. Hij dacht alleen aan zijn eigen financiële gewin zodat hij aan een nieuw leven kon beginnen buiten de geloofsgemeenschap. Dit alles echter ten koste van (de leden van) de geloofsgemeenschap. De rechtbank rekent dit de man zwaar aan.”

Dit strafrechtelijk vonnis volgt een kleine twee jaar nadat Rechtbank Midden-Nederland in het kader van een door HMC aangespannen civiele procedure op 24 juli 2020 al had geoordeeld dat Van der L. en zijn vriendin meer dan 8 miljoen euro moeten terugbetalen aan HMC.

Schade

HMC heeft grote schade geleden en ernstige hinder ondervonden bij het uitvoeren van haar christelijke en humanitaire doelstellingen als gevolg van de fraude door Van der L.

Maar HMC niet alleen. Door toedoen van Van der L. en anderen, is aan de christelijke geloofsgemeenschap van waaruit HMC opereert grote reputatieschade toegebracht, dit als gevolg en onderdeel van hun strategie om via lastercampagnes de aangevers onder druk te zetten.

Sommige media, met name het NRC Handelsblad, maar ook enkele buitenlandse media, waaronder de Noorse krant Dagens Næringsliv waarmee NRC heeft samengewerkt, hebben hun medewerking verleend aan deze chantage van Van der L. Daardoor werd de geloofsgemeenschap die al slachtoffer van de fraude was door toedoen van dezelfde dader opnieuw slachtoffer gemaakt.

Voorzitter van HMC, David Nooitgedagt, heeft namens de stichting tijdens de eerste zittingsdag van deze zaak op 24 februari j.l. een slachtofferverklaring voorgelezen waarin hij aandacht heeft gevraagd voor de omvangrijke schade die is geleden naar aanleiding van deze zaak.

De officier van justitie benadrukte in het requisitoir dat HMC het enige juiste heeft gedaan toen zij onverwijld aangifte deed na ontdekking van de fraude. En de officier van justitie ging in op de beschuldigingen van Van der L. aan het adres van HMC en de geloofsgemeenschap, die ook in de media zijn herhaald.

De officier van justitie benadrukte ook de vrijheid die kerken en geloofsgemeenschappen toekomt om zich te organiseren in het belang van hun christelijke en humanitaire doelstellingen. “Kerken en geloofsgemeenschappen bestaan al voordat er sprake was van natievorming, zij hebben grote vrijheid in inrichting van de organisatie. Dat BCC/CGN gekozen hebben voor buitenlandse vennootschapsstructuren, die keuze is aan hen. Juist op het punt van vertrouwen heeft verdachte op slinkse wijze misbruik gemaakt.” En: “Het is volkomen terecht dat HMC aangifte heeft gedaan.”

Christelijke en humanitaire doelstellingen

Stichting Hippo Mundo Charity (HMC) zet zich in voor humanitaire en christelijk charitatieve initiatieven, met name in tweede- en derdewereldlanden. HMC wil (groepen) mensen helpen en stimuleren tot een waardig bestaan mét perspectief, op een Bijbels fundament. En HMC wil ervoor zorgen dat christenen bij elkaar kunnen komen, om het evangelie van Jezus Christus te horen en samen hun geloof te belijden. Zo zijn door toedoen van HMC belangrijke projecten tot stand gekomen in Oost-Europa, Afrika, Zuid-Amerika, Azië.

HMC heeft inmiddels, o.a. met medewerking van Van der L., een deel van de weggesluisde miljoenen kunnen veiligstellen en is bezig de resterende bedragen te innen vanuit de diverse plekken in de wereld waar Van der L. deze heeft gestald. Het bestuur van HMC ziet ernaar uit deze zaak achter zich te kunnen laten en zich weer volledig te kunnen richten op de christelijke en humanitaire doelstellingen van de stichting.