Een plek voor geestelijke opbouw voor christenen in Roemenië
18 november 2020
CYDP heeft succes in Zuid-Afrika!
18 februari 2022

Verslag werkbezoek Polen

Gepubliceerd op 23 januari 2021

Op 22 januari brachten twee bestuursleden van de stichting een bezoek aan het kerkbouwproject in de plaats Ustroń in Polen. De bouw nadert zijn voltooiing en de bestuurders zijn onder de indruk van het resultaat en blij dat de stichting dit project mogelijk kan maken.

Het team dat het afgelopen jaar intensief heeft samengewerkt, v.l.n.r.: Daniel Czyz, Piotr Pilch (voorganger), Marius Barsukoff (secretaris HMC), Nathanael (bouwkundig ingenieur voor HMC), David Nooitgedagt (voorzitter HMC)

Marius Barsukoff (secretaris van stichting HMC) en David Nooitgedagt (interim-voorzitter) vertellen:

Aan het begin van het bezoek hebben we de voorganger van het Poolse kerkgenootschap gevraagd in het kort samen te vatten waar dit nieuwe kerkgebouw voor gebruikt zal worden. Hij sprak aan het begin en aan het eind zijn dankbaarheid uit dat de christelijke gemeente in dit gedeelte van Polen hun wekelijkse gemeenteleven hier zal kunnen organiseren. En hij sprak de verwachting uit dat ook christenen uit andere delen van Polen en zelfs uit andere landen in Oost-Europa hier kunnen deelnemen aan samenkomsten en meerdaagse conferenties.

Na deze woorden kregen we van de projectleider namens het kerkgenootschap een uitgebreide rondleiding door het gebouw. Het is verheugend om te zien hoe doordacht het ontwerp is geweest, zodat er nu een heel functioneel gebouw staat dat veel van het christelijke gemeenteleven zal kunnen faciliteren.

In gesprek met de projectleider (links) en de aannemer (rechts)

Te beginnen met de ruime zaal die aan tenminste 400 mensen plaats biedt, met een professionele akoestiek, zodat de zaal naast voor erediensten ook geschikt is voor (studio)opnames en streaming van de christelijke boodschap.

De ruime ontvangsthal, de goed uitgeruste keuken en overige verblijfsruimtes maken duidelijk dat de kerkgangers niet alleen voor de dienst hier naartoe komen, maar de tijd voor, na, en tussen samenkomsten, ook tijdens maaltijden, zullen gebruiken om bij elkaar te zijn om persoonlijk contact te hebben zodat de onderlinge geestelijke opbouw ook op die manier kan plaatsvinden. Er zijn aparte ruimtes voor kleinere groepen, bijvoorbeeld zondagschool en doelgroepbijeenkomsten.

De ontvangsthal met een extra verdieping (vide) waar de leden van het kerkgenootschap buiten de erediensten om kunnen vertoeven.

De “Chill zone”, gerieflijk ingericht voor informeel bijeenzijn, Bijbelstudies enzovoort

Interessant zijn de vertaalcabines op de eerste verdieping met uitzicht op de zaal, die van pas zullen komen tijdens de internationale bijeenkomsten.

Tijdens de lunch hebben we, samen met een bouwkundig expert die samen met ons voor HMC naar Polen is gekomen, gesproken met de architect en met de hoofdaannemer van het project. We namen onder andere het proces door voor het verkrijgen van de gebruiksvergunning, die eind vorig jaar is aangevraagd en waarvan de belangrijkste goedkeuringen al binnen zijn, onder meer in verband met brandveiligheid. En het proces van oplevering, de overdracht van de aannemer naar het kerkgenootschap.

Tijdens het lunchoverleg, v.l.n.r.: David, Nathanael en architect Hyrnik Zbigniew

Na de lunch kregen we een rondleiding op het terrein waarbij wij met de leiding van het kerkgenootschap spraken en onderwerpen overlegden over de inrichting van het naast het gebouw liggende eigen terrein.

De middag gebruikten we verder voor een bespreking waarin onderwerpen als planning en het betalingsplan van het kerkgenootschap aan de aannemer voor de slotfase van het project werden doorgenomen.

Wij hebben geconstateerd dat de gelden die de stichting heeft gedoneerd zijn aangewend voor een kwalitatief goede kerkzaal die zeer bruikbaar zal zijn voor het christelijke gemeenteleven. Wij verheugen ons op het moment dat deze kerk (na corona) volop in gebruik zal worden genomen en het gebouw en omliggende terrein gevuld wordt met kinderen, jongeren en volwassenen, waar deze kerkgemeente verder kan groeien en bloeien.